PHẦN MỀM Y BẠ Ô TÔ ONLINE

Sổ y bạ dành cho xe ô tô của bạn. 

Muốn quản lý Gara ô tô của mình một cách bài bản, đơn giản và tiết kiệm chi phí dành cho nhân lực, hãy dùng Y bạ ô tô Online.

Kiểm tra thông tin Gara / Số lượng xe vào và xuất khỏi Gara trong ngày / Quản lý kế toán, công nợ / Quản lý Nhân sự, chế độ, chính sách cho nhân viên của Gara / …

Xe ô tô của khách hàng vào gara sẽ có một cuốn sổ y bạ online theo dõi tiến trình sửa chữa theo thời gian lưu hành


GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KINH DOANH GARA Ô TÔ / BÁN HÀNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

TIẾT KIÊM NHÂN LỰC
CHI PHÍ HỢP LÝ